Wydawnictwo Fundacja

Artykuły

Przejdź do - Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

23 czerwca 2021

Książka o podtytule Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981 to edycja wyboru materiałów archiwalnych. Autor opracowania przedstawił proces narodzin opozycji wobec reżimu komunistycznego i powstawanie ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim, obserwowany od strony przedstawicieli ówczesnej władzy. Swoje spostrzeżenia przekazywała ona do swojej centrali w Warszawie w licznych teleksach, które zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Teleks to papierowy nośnik informacji wytworzony za pomocą usługi telegraficznej. Polegała ona na przesyłaniu wiadomości w postaci alfanumerycznej. Do ich przesyłania niezbędne były terminale u nadawcy i odbiorcy w postaci dalekopisów. Teleksy to archiwalia niezwykle mocno nasycone informacją. System zbierania w terenie, przekazywania, przetwarzania i opracowywania informacji zbiorczej, wreszcie przekazywania jej do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie miał ściśle zaplanowany charakter. Dzięki temu były to bardzo dokładne meldunki dotyczące tego, czym żyła partia komunistyczna w całym województwie. W okresie narodzin oporu społecznego i kryzysu w partii komunistycznej, kalejdoskop wydarzeń spowodował ogromne zapotrzebowanie na informację, a raporty do KC były wysyłane po trzy i cztery razy dziennie.

Doskonale oddają one stosunek elity władzy województwa siedleckiego do rodzącej się opozycji i „Solidarności”. Jego ukazanie było głównym zamierzeniem autora opracowania od momentu wystąpień czerwcowych w 1976 r., czyli wydarzeń „radomskich”, do 13 grudnia 1981 r. Te wszystkie wydarzenia, przez naród przyjmowane jako powiew wolności, oznaczające wyrywanie się społeczeństwa z totalitarnego gorsetu, przez komunistów były odbierane jako kontrrewolucja, którą należało stłumić.

 

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2021, ss. 514, oprawa twarda

CENA 40 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

 

Przejdź do - Śladami Sienkiewicza . Katalog wystawy archiwalnej

Śladami Sienkiewicza . Katalog wystawy archiwalnej

22 lipca 2016


"Śladami Sienkiewicza . Katalog wystawy archiwalnej ", oprac.Bogusław Niemirka, Siedlce 2016.

 

CENA 30 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Tęsknota za Siedlcami

Tęsknota za Siedlcami

16 czerwca 2016

"Tęsknota za Siedlcami” – wydane drukiem wspomnienia Agnieszki Chrzanowskiej z lat 1939 – 1949. Publikacja to wspomnienia córki siedleckich prawników Zygmunta i Aleksandry z Egierszdoffów, obejmujące najbardziej tragiczne dla Polski i Polaków lata XX w. Ojciec autorki, działacz podziemia niepodległościowego został w 1944 r. aresztowany przez UB i zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Jej najbliżsi ginęli z rąk Niemców - jak prof. Ignacy Chrzanowski w Sachsenhausen lub Rosjan - jak Bohdan Chrzanowski w Katyniu. Wspomnienia to także unikalna opowieść o II wojnie światowej i pierwszych latach powojennych widzianych oczami dziecka. Na kartach wspomnień znajdziemy też obraz życia codziennego Siedlec z lat 30. i 40. XX wieku. Są tu m. in. opisy budynków, mieszkań, sklepów, środków transportu, życia towarzyskiego elit i dziecięcych zabaw na podwórkach. Jest miejsce dla inteligencji – prawników, lekarzy, nauczycieli, duchownych, ale także rzemieślników, sklepikarzy i służby. Dzięki lekturze wspomnień możemy się dowiedzieć, gdzie w Siedlcach można było najlepiej zjeść i jak wybierać najlepsze produkty na targu, w jaki sposób przechowywano jedzenie w czasach gdy nie było lodówek, i co to takiego „polska ostryga”.
Spisane wiele lat po wojnie wspomnienia Agnieszka Chrzanowska przekazała do zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Autorka udostępniła także liczne zdjęcia i dokumenty rodzinne, które znalazły się w książce. Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundację Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Samorządu Miasta Siedlce i Izby Adwokackiej w Siedlcach.

 

CENA 35 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Czesław Osiński - NAUCZYCIEL, SOCJALISTA, PREZYDENT SIEDLEC -  BIOGRAFIA POLITYCZNA

Czesław Osiński - NAUCZYCIEL, SOCJALISTA, PREZYDENT SIEDLEC - BIOGRAFIA POLITYCZNA

14 lipca 2015

 

Czesław Osiński ur. 25 grudnia 1901 r. W okresie międzywojennym pracował jako nauczyciel
szkół powszechnych na terenie powiatu siedleckiego. Członek Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych/Związku Nauczycielstwa Polskiego, w których pełnił funkcję prezesa ogniska oraz członka Zarządu Powiatowego organizacji. Od 1923 r. związany z PPS. Organizował w Siedlcach ogniwa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego oraz Organizacji Młodzieży TUR. Społecznik, inicjator Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu. Podczas II wojny światowej brał udział
w tajnym nauczaniu. Za pomoc udzieloną Żydom, został wspólnie z rodziną pośmiertnie odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W ramach działalności konspiracyjnej Osiński powołał do życia na terenie powiatu organizację zbrojną PPS-WRN pod nazwą Gwardii Ludowej PPS. W sierpniu 1944 r. został mianowany wiceprezydentem Siedlec, a od 29 października 1944 r. przejął obowiązki prezydenta miasta, które to sprawował do momentu aresztowania przez MO i UB
17 października 1946 r. Po wyjściu z więzienia w kwietniu 1947 r. wyjechał do Warszawy pracując m.in. w Ministerstwie Administracji Publicznej. W okresie sierpień 1950 – czerwiec 1951 ponownie więziony przez UB. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. dyrektor uzdrowisk w Czerniawie, Kołobrzegu
i Kudowie Zdroju. Po przejściu na emeryturę w 1962 r. powrócił do Siedlec. W latach 1962-1973 stał na czele siedleckiego Koła Towarzystwa Kultury Moralnej. Osiński zmarł 31 maja 1985 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.

Książka stanowi kompletną biografie polityczną Czesława Osińskiego. Przedstawia nieznane szerzej fakty z jego życiorysu, w tym owiane tajemnicą okoliczności usunięcia ze stanowiska prezydenta Siedlec oraz inwigilację jego osoby przez komunistyczna bezpiekę. Prace wzbogacają ilustracje Osińskiego. Obrazują one zarówno momenty związane z pełnieniem funkcji w siedleckim samorządzie jak również dokumentują jego losy na przestrzeni całego życia.

 

CENA 30 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Prace Archiwalno – Konserwatorskie" Zeszyt 19

"Prace Archiwalno – Konserwatorskie" Zeszyt 19

7 lipca 2015

Prace Archiwalno – Konserwatorskie z. 19, red. dr Grzegorz Welik

Periodyk naukowy publikuje następujące materiały: Andrzej Sikorski Rodzina Fryderyka Chopina na przełomie XVIII i XIX w., Mirosław Z. Roguski Józef Grzybowski – działalność publiczna w czasach stanisławowskich, Andrzej Chojnacki Działalność urzędnicza i życie prywatne Józefa Grzybowskiego w czasach  Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Rafał Wiktor Kowalczyk Wydatki na utrzymanie armii Księstwa Warszawskiego w latach 1807 – 1811, Svitlana Grela -Kravczenko Żołnierz - dobro najwyższe. Medycyna w armii Księstwa Warszawskiego, Dorota Krystyna Rembiszewska Niezmienność w zmienności – o nazwiskach mieszkańców Stoczka w czasach Księstwa Warszawskiego i współcześnie, Arur Ziontek „U kresu mylnych nadziei zawrotów”. Wokół biografii i twórczości poetyckiej płk. Ludwika Kamińskiego, Rafał Dmowski  Przebieg powstania styczniowego na terenie województwa podlaskiego. Stan badań, Bogusław Niemirka Echa powstania styczniowego na kartach ksiąg metrykalnych, Artur Ziontek Poetycki Testament pokolenia. Trzy wiersze „powstańcze” Ludomira Benedyktowicza. Wojciech Jaworski Legalne organizacje społeczne w powiecie siedleckim do 1914 r., Marta Rogalska Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim w latach 1929 – 1939 na podstawie akt zachowanych w Archiwum Państwowym w Siedlcach, Anna Jaworek Działalność Obozu Narodowo – Radykalnego na terenie powiatu sokołowskiego na podstawie akt Sądu Okręgowego w Siedlcach z lat 1935 – 1939, Julita Chojnacka Wybrane przykłady aktywności  komunistycznej na podstawie akt Prokuratury Sądu Okręgowego w Siedlcach z lat 1929 – 1939, Andrzej Chojnacki Siedleckie groby żołnierzy Księstwa Warszawskiego Królestwa Polskiego i powstańców listopadowych, Tomasz Osiński  Aleja Weteranów. Nagrobki żołnierzy napoleońskich na lubelskim cmentarzu przy ul. Lipowej, Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach..

 

CENA 20 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Rawicz i inni

Rawicz i inni

7 lipca 2015

Akty zgonu powstańców styczniowych

Blisko 150 aktów zgonów powstańców styczniowych i ich przeciwników znajdziemy w publikacji Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Wydawnictwo składa się z dwóch części: obszernego wstępu oraz katalogu archiwalnej wystawy poświęconej uczestnikom powstania. Katalog zawiera zestaw oryginalnych aktów zgonów (faksymile) powstańców styczniowych, zgromadzony na podstawie kwerendy w zasobie AP w Siedlcach. Znalazły się tu także wybrane akty zgonów wrogów powstania - żołnierzy rosyjskich oraz współpracujących z carskimi władzami polskich zdrajców i kolaborantów. Łącznie katalog obejmuje 144 podobizny aktów zgonów, w których odnotowano ponad 300 osób. Całość uzupełniają aneksy - wykazy aktów zgonów z lat 1863 - 1864.

Katalog wystawy archiwalnej: Rawicz i inni...W 150 rocznicę stracenia naczelnika województwa podlaskiego Władysława Rawicza, opr. A. Rogalski,

 

Siedlce 2013, ss. 112.

 

CENA 20 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - „Informator o aktach stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach”

„Informator o aktach stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach”

7 lipca 2015

Siedleckie Archiwum Państwowe wydało informator o aktach stanu cywilnego. Opisano w nim nie tylko własne zasoby, ale również akta metrykalne przechowywane w urzędach stanu cywilnego. Publikacja przygotowana została w oparciu o wskazówki metodyczne do opracowania przewodnika po zasobie archiwalnym. Zawiera jednak również dodatkowe informacje, mające ogromne znaczenie dla użytkowników zasobu archiwalnego. To wykaz miejscowości wchodzących niegdyś i obecnie w skład poszczególnych parafii oraz zamieszczony w formie aneksu „Wykaz akt stanu cywilnego przechowywanych w urzędach stanu cywilnego na terenie właściwości Archiwum Państwowego w Siedlcach”.

Informator o aktach stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach, oprac. Wanda Więch – Tchórzewska, Agata Kowalewska,

 

Siedlce 2011, ss. 186.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Przejdź do - „Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach 5 XI-14 XII 1981 r”

„Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach 5 XI-14 XII 1981 r”

7 lipca 2015

„Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach 5 XI-14 XII 1981 r.”, to tytuł nowej publikacji Archiwum Państwowego w Siedlcach. Wydawnictwo jest pokłosiem wystawy i  konferencji, które odbyły się w siedleckim archiwum 4 listopada 2011 r.

Książka zawiera katalog wystawy, prezentujący ponad 100 dokumentów i fotografii ze strajku, który był jednym z najważniejszych wydarzeń karnawału „Solidarności” we wschodniej Polsce. Na część tekstową składają się teksty referatów przygotowanych na  konferencję. Krystyna Jastrzębska z AP w Siedlcach pisze o strajkach chłopskich w Siedlcach i w Łochowie, Marek Kietliński z AP w Białymstoku o rolniczej „Solidarności” w woj. białostockim, zaś Andrzej W. Kaczorowski przedstawia ruch solidarnościowy na wsi siedleckiej widziany oczami stołecznego dziennikarza. Obszerne aneksy zawierają kalendarium strajku, a także informacje o osobach uczestniczących w proteście oraz go popierających.

Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach 5 XI – 14 XII 1981 r., red. G. Welik, Siedlce 2011, ss. 221.

Cena 25 zł.

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867 - 1912"

"Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867 - 1912"

7 lipca 2015

Publikacja jest monografią ziemiaństwa z terenu guberni siedleckiej (powiaty: bialski, garwoliński, konstantynowski, łukowski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, włodawski) obronioną jako praca doktorska. Prezentuje w siedmiu rozdziałach całokształt życia ziemian, ich strukturę narodową i majątkową, gospodarkę, życie codzienne, działalność w legalnych i nielegalnych organizacjach, stosunek do najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych w okresie pomiędzy powstaniem styczniowym, a Iwojną światową. Osobny rozdział poświęcono charakterystyce siedzib ziemiańskich oraz zabudowaniom folwarcznym. Pracę wzbogacają ilustracje z epoki oraz aneksy - spis właścicieli ziemskich i ich majątków z 1888r., wykaz ziemian uznanych przez carskie władze za wyjątkowo nieprawomyślnych oraz spis ziemian wraz z poziomem ich wykształcenia z początku XX w. Praca zawiera też indeks osób i indeks miejscowości.

Siedlce 2009, s. 245, Format A4, Oprawa miękka

NAKŁAD WYCZERPANY

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Siedlce w dobie napoleońskiej 1809 - 1815"

"Siedlce w dobie napoleońskiej 1809 - 1815"

7 lipca 2015

Materiały konferencji naukowej 1809 - 2009.
200 - lecie wyzwolenia Galicji Zachodniej spod zaboru austriackiego.
Andrzej Nieuważny - Polski wywiad przed kampanią 1809 r.
Andrzej Chojnacki - Wojna i żołnierze departamentu siedleckiego w czasach Księstwa Warszawskiego.
Andrzej Chojnacki, Krystyna Jastrzębska - Finanse wojskowe regionu siedleckiego w latach 1809 - 1810.
Tomasz Osiński - "Czcigodni weterani". Epizod napoleoński w życiorysach lubelskich i podlaskich urzędników.
Artur Rogalski - Władze i mieszkańcy Siedlec w latach 1809 - 1815.
Mirosław Roguski - Od reprezentacji i służby obywatelskiej do służby urzędniczej. Kariery urzędników ziemskich i grodzkich liwskich w czasach Księstwa Warszawskiego.
Artur Ziontek - Podróż epistemologiczna. Glosy wokół twórczości "legionowej" Cypriana Godebskiego.
Artur Rogalski - Gry loteryjne w Księstwie Warszawskim.
Katalog wystawy Siedlce w dobie napoleońskiej 1809 - 1815.

Siedlce 2009, s. 276, 80 plansz czarno-białych, 35 plansz barwnych

NAKŁAD WYCZERPANY

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-07
Data publikacji:2015-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28464