Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 czerwca 2021

Książka o podtytule Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981 to edycja wyboru materiałów archiwalnych. Autor opracowania przedstawił proces narodzin opozycji wobec reżimu komunistycznego i powstawanie ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim, obserwowany od strony przedstawicieli ówczesnej władzy. Swoje spostrzeżenia przekazywała ona do swojej centrali w Warszawie w licznych teleksach, które zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Teleks to papierowy nośnik informacji wytworzony za pomocą usługi telegraficznej. Polegała ona na przesyłaniu wiadomości w postaci alfanumerycznej. Do ich przesyłania niezbędne były terminale u nadawcy i odbiorcy w postaci dalekopisów. Teleksy to archiwalia niezwykle mocno nasycone informacją. System zbierania w terenie, przekazywania, przetwarzania i opracowywania informacji zbiorczej, wreszcie przekazywania jej do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie miał ściśle zaplanowany charakter. Dzięki temu były to bardzo dokładne meldunki dotyczące tego, czym żyła partia komunistyczna w całym województwie. W okresie narodzin oporu społecznego i kryzysu w partii komunistycznej, kalejdoskop wydarzeń spowodował ogromne zapotrzebowanie na informację, a raporty do KC były wysyłane po trzy i cztery razy dziennie.

Doskonale oddają one stosunek elity władzy województwa siedleckiego do rodzącej się opozycji i „Solidarności”. Jego ukazanie było głównym zamierzeniem autora opracowania od momentu wystąpień czerwcowych w 1976 r., czyli wydarzeń „radomskich”, do 13 grudnia 1981 r. Te wszystkie wydarzenia, przez naród przyjmowane jako powiew wolności, oznaczające wyrywanie się społeczeństwa z totalitarnego gorsetu, przez komunistów były odbierane jako kontrrewolucja, którą należało stłumić.

 

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2021, ss. 514, oprawa twarda

CENA 40 zł

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-15
Data publikacji:2021-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3536